TULE MUKAAN SEURAKUNTAMME VAPAAEHTOISTYÖHÖN

Seurakunnassamme on mahdollista tehdä paljon erilaista talkootyötä ja jokaiselle asiasta kiinnostuneelle varmasti löytyy sopiva tehtävä. Voimme yhdessä sopia millainen työ sinulle sopisi sekä miten pitkäksi ajaksi haluat sitoutua talkootyöhön. 

Tarjoamme sinulle mielekästä työtä ja hyvän työilmapiirin sekä vapaaehtoistyön antamaa iloa. 

Alla oleva yhteenveto on peräisin Joensuun ja Taipaleen ortodoksisten seurakuntien sekä Ortodoksinen diakonia ry:n Tee hyvää -vapaaehtoistyön nettisivuilta. Seurakuntamme sitoutuu samoihin periaatteisiin ja sääntöihin. Tehtävälistalla on monia erilaisia tehtäviä, joista sinäkin varmasti löydät sopivan tehtävän itsellesi. 

Vapaaehtoistyön keskeiset periaatteet

Tasa-arvoisuus

Vapaaehtoistyön kaikki osapuolet kohtaavat toisensa tasa-arvoisina. Jokainen on merkityksellinen ja häntä tarvitaan. Tasa-arvoisuus merkitsee myös erilaisuuden ja erilaisten näkemysten hyväksymistä.

Erilaisuuden kohtaaminen

Vapaaehtoistoiminnassa suvaitaan ja autetaan kaikkia ihmisiä kansallisuudesta, ihonväristä, uskonnosta, varallisuudesta tai muista seikoista riippumatta.

 

Vastavuoroisuus

Vapaaehtoistyö on persoonien kohtaamista, joka rikastuttaa elämää ja maailmankuvaa.

Autettavan ehdoilla toimiminen

Tehtävissä jotka liittyvät rinnalla kulkemiseen, autettava on itse oman elämänsä paras asiantuntija. Vapaaehtoinen toimii rinnalla kulkijana ja tukijana, ei ohjaajana eikä päättäjänä.

Luottamuksellisuus ja vaitiolovelvollisuus

 

Vapaaehtoinen on vaitiolovelvollinen. Tämä velvollisuus jatkuu myös tehtävän tai toiminnan päätyttyä. Vaitiolovelvollisuutta säätelee laki yksityisyyden suojan kautta.

 

 

VAPAAEHTOISUUDEN PERIAATTEITA

Palkattomuus

Vapaaehtoistyöstä ei makseta palkkaa tai kulukorvauksia eikä siitä aiheudu kuluja autettavalle.

 

Ei-ammattimaisuus

Vapaaehtoinen toimii tavallisen ihmisen tiedoilla ja taidoilla. Hänen ei tarvitse korvata ammattilaista.

 

Vapaaehtoinen vapaaehtoiselle

Vapaaehtoinen voi myös tuoda mukanaan uusia vapaaehtoisiksi ilmoittautuvia esimerkiksi omaksi työparikseen. Tällöin vapaaehtoisuudesta tulee kaksin verroin palkitsevampaa ja kevyempää.

 

Luotettavuus ja sitoutuminen

Vapaaehtoinen on luotettava. Hän arvioi omat voimavaransa, jotta jaksaa tehdä sovitut tehtävät. Vapaaehtoinen ilmoittaa autettavalle tai koordinaattorille ajoissa yksittäisen tehtävän tai tapaamisen peruuntumisesta. Sitoutuminen tehtävään tai siitä luopuminen sovitaan yksilöllisesti.

 

Oikeus ohjaukseen ja tukeen

Vapaaehtoisella on oikeus perehdytykseen ja tukeen, sillä hän on osa vapaaehtoisten joukkoa ja vapaaehtoisryhmiä. Seurakunta järjestää yhteisiä kokoontumisia vapaaehtoisille ja tarjoaa mahdollisuuden keskusteluun papin kanssa.

 

VAPAAEHTOISUUDEN KÄYTÄNNÖN ASKELIA

Vapaaehtoiseksi ilmoittautuminen

 

Vapaaehtoiseksi ilmoittaudutaan seurakunnan kirkkoherralle. Ilmoittautuminen ei tarkoita vielä sitoutumista tehtävään, vaan tehtävistä sovitaan erikseen perehdytyksen jälkeen.

 

Vapaaehtoistehtävistä ilmoittaminen

Vapaaehtoistehtävistä ilmoitetaan sähköpostin kautta. Yksittäisten ihmisten avuntarpeesta ei ilmoiteta sähköpostilistan kautta tietoturvan varmistamiseksi.

 

Vapaaehtoistehtävien jakaminen

Seurakunta jakaa ja organisoi vapaaehtoistehtävät tarpeiden pohjalta. Joihinkin tehtäviin tarvitaan erillinen haastattelu ja jotkut tehtävät edellyttävät hyvää henkistä tai fyysistä kuntoa.

VAPAAEHTOISTYÖN LOMAKE