Haminan seurakunnan väkimäärä 2016

Haminan seurakunnan väkimäärä pysyi lähes samana

Kulunut vuosi oli jäsenmäärältään Haminan ortodoksiselle seurakunnalle lähes muuttumaton. Seurakunnan jäsenmäärä kasvoi yhdellä ja vuoden 2016 lopussa seurakuntaamme kuului 1207 henkilöä.Haminan seurakunta oli hiippakuntamme kuudenneksi suurin seurakunta ja koko kirkkokuntamme 22 seurakunnasta 13. suurin.

 

Vuonna 2016 seurakuntaamme liittyi kasteen kautta 7 jäsentä ja kirkkoon liittyneitä oli 23. Seurakuntamme jäsenistä kuoli 7 henkilöä ja eronneita oli 20. Seurakuntaan muutti 30 henkilöä ja poismuuttaneita oli 32 henkilöä. Aikaisempina vuosina poimuutto on ollut voimakkaampaa joka helposti vähentää seurakuntamme jäsemäärää vaikka liittyjiäkin olisi ollut paljon.

 

Enemmistö seurakuntalaisistamme asui Kouvolassa, jossa jäseniä 787. Haminassa jäseniä 310, Luumäellä 31, Miehikkälässa 26, Virolahdella 22 ja ulkomailla 32 henkilöä. Miehiä seurakunnassa 467 ja naisia 741. Muuta kieltä kuin suomea äidinkielenään puhuvia oli vajaa 400 henkilöä.

 

Suomen ortodoksisen kirkon jäsenmäärä laski kuluneena vuotena 311 jäsenellä, mutta omassa hiippakunnassamme jäsenmäärä kasvoi 38 jäsenellä. Kirkkoon liittyi 912 henkilöä ja siitä erosi 788 henkilöä.