Kohti uutta vuotta


Hiljalleen taas päivät alkavat pidentyä ja valostua. Hiljaisuus ja pysähtyneisyys sävyttävät näitä vuoden viimeisiä päiviä. Vuosi 2018 lähenee vääjäämättä kohti loppuaan ja siirtyy historian kirjoihin. Kulunut vuosi oli työntäyteinen ja luottamuselimet tekivät paljon työtä yhteisten asioidemme hyväksi. FT Olga Sipolan vetämä arkistohanke oli menestys ja tällä hetkellä Kotkan Vellamossa on näyttely seurakunnan vanhoista aarteista. Olemme hakeneet lisärahoitusta hankkeelle ja alkuvuodesta saattanee tulla tietoa jatkosta. Kouvolassa pidettiin Karjalaisten kesäjuhlat ja samassa yhteydessä toimitettiin myös seurakunnan tarkastus. Loppuvuodesta Haminan seurakunnan rannoille löi aallot isosta maailmasta. Venäjän kirkon ehtoollisyhteyden katkaiseminen rokotti seurakunnan jäsenmäärää aika reippaasti. Ainoa lohtu asiassa on se ettei eroamiset ole johtuneet seurakunnan työntekijöistä. Ensi vuosi tulee olemaan historiallinen monen ortodoksisen seurakunnan historiassa. Pienten seurakuntien aika alkaa olla ohi ja jatkossa Haminan seurakunta tulee yhtymään todennäköisesti Kotkan ja ehkä myös Lappeenrannan seurakuntiin. Toinen iso muutos tulee olemaan seurakunnan Vuokratalosta luopuminen. Vuokratalossa on edessä mittavia remontteja, joiden hinta tulee olemaan satoja tuhansia euroja ja pelkästään rahoituksen saaminen siihen on lähes mahdotonta. Tämän vuoden osalta erilaiset remontit vetävät taas seurakunnan tilinpäätöksen alijäämäiseksi. Seurakunnan hallinnonuudistuksessa on keskeinen tavoite on lisätä seurakunnan työntekijöillä aikaa varsinaiseen hengelliseen työhön. Keinoina on mm. jumalanpalveluselämän lisääminen ja läsnäolon lisääminen seurakuntalaisten arjessa. Kristilliseen uskoon liittyy keskeisesti luottamus Jumalan kaitselmukseen kaikissa tilanteissa. Korostuneena uskossamme on toivo ja luottamus. Nämä kaksi eivät ole vain arvoja vaan ne voivat olla myös asenteemme kaikkeen tulevaan. Sen vuoksi haastan meidät kaikki tulevana vuonna siihen, että ylläpidämme omassamme ja toistemme elämässä yllä toivoa ja luottamusta tulevaan. Kiitos kaikille kuluneesta vuodesta 2018 ja siunausta tulevalle vuodelle 2019!