Kristus syntyy - Kiittäkää!


Kristuksen syntymäjuhlan vietto aloitetaan sunnuntaina, kun toimitamme ehtoopalvelukset Haminassa Myllykoskella ja Kouvolassa. Suurin ilo papille on siinä, kun ihmiset tulevat kirkkoon yhteiseen rukoukseen. Meille seurakunnan työntekijöille se on tärkeä asia!

Joulu on lasten juhla ja toivon että jokainen meistä muistaa tämän juhlan aikana näitä yhteiskuntamme vähäosaisia. monella lapsella asiat ovat hyvin mutta paljon on myös heitä jotka joutuvat kantamaan aikuisten tekemisen virheiden seurauksia. Tänä vuonna on taas jälleen kerran järjestetty monia keräyksiä, joilla tuetaan lapsia ja lapsiperheitä. Ota osaa johonkin keräykseen ja auta edes pienellä summalla. Tärkeintä ei ole määrä vaan se että ilmaisemme halumme auttaa. Tämä antamisen taito on hyvä opettaa myös omille lapsille, koska se on ainoa tapa opettaa myötätuntoa toista ihmistä kohtaan.

Joulu on ennen kaikkea antamisen aikaa. Se merkitsee omasta luopumista ja toisen asettamista itseni edelle. Se on ilmaus siitä, että me olemme yhteisö ja kaikki hyvä meidän keskellämme on tarkoitettu yhteiseksi hyväksi. Sen vuoksi antaminen on jakamista. Minä olen saanut jotakin hyvää ja haluan jakaa tämän ilon ja hyvän lähimmäiseni kanssa. Jokainen meistä voi antaa jotakin.

Tämä on lähellä koko joulun mysteeriä. Jumala luopuu omasta iankaikkisesta kuninkuudestaan ja syntyy ihmiseksi, jotta me saisimme tulla osallisiksi Hänestä. Jumala tekee meidät osalliseksi jumalallisesta luonnostaan ja antaa meille iankaikkisen elämän mahdollisuuden. Hän jakaa omastaan, koska hän rakastaa. Hän antaa, koska me tarvitsemme. Jos me olemme valmiita jakamaan omastamme, niin silloin voimme myös luottaa Jumalan apuun. Silloin kun me annamme, me ilmaisemme rakkautemme lähimmäistämme kohtaan ja tuosta lähimmäisen rakkaudesta me saamme Jumalan lapsen nimen.

Kuten Herran rukouksessa sanotaan: Isä meidän. Me olemme kaikki saman perheen jäseniä ja olemme vastuussa toisistamme. Koetetaan tänä jouluna viettää sellainen juhla, ettei kukaan jäisi siitä osattomaksi.

Kristus syntyy - Kiittäkää!