Helluntai, Kirkon syntymäpäivä


Sunnuntaina tulee kuluneeksi 50 päivää pääsiäisestä ja silloin vietämme Helluntaita. Helluntain keskeinen muisto koskee Pyhän Hengen vuodattamisesta opetuslasten päälle tulisten kielten muodossa ja samana päivänä kastettiin 3 000 ihmistä. Tämän katsotaan olevan kirkon syntymäpäivä. Kuten apostoli Paavali toteaa: Te olette kiviä siinä rakennuksessa, jonka perustuksena ovat apostolit ja profeetat ja jonka kulmakivenä on itse Kristus Jeesus. (Ef. 2:20)

Kirkon opetuksessa me emme ole sitoutuneet vain juhlan historialliseen hetkeen vaan me ymmärrämme tapahtumat myös preesens-muodossa. Toisin kuin myyttien ja tarujen maailmassa, me uskomme, että nämä pelastavat tapahtumat tapahtuvat meille. Me emme vain muistele vaan me uskomme, että myös itse voimme tulla osalliseksi tuosta tapahtumasta kääntymällä armahtavan Jumalan puoleen. Aivan samoin kuten apostolit ja luottamalla siihen, että me saamme kaiken mitä me pyydämme kunhan vain käännymme hänen puoleensa.

Joku voi kysyä miksi Hän vuodattaisi Pyhän Hengen meidän yllemme. Tuskin olemme siihen arvollisia. Mutta tästä ei ole koskaan ollut kysymys Jumalan rakkaudessa. Jumalan rakkaus on ensinnäkin ehdotonta eli Hän ei aseta rakkaudelleen ehtoja – Hän ei vain rakasta sillä Hän on Rakkaus. Toisekseen me emme voi koskaan olla riittävän arvollisia hänen armoaan ja rakkauttaan vastaan. Siksi huomaamme helposti keitä Kristus lähestyi maan päällisen elämän aikana. Ei kirjanoppineita, hurskaita ja oikeamielisiä vaan publikaaneja, synnintekijöitä ja monella tapaa elämässä epäonnistuneita. Kaikkea sellaisia, jotka todella kaipasivat Jumalan armoa elämäänsä ja olivat valmiita tekemään katumuksen kautta parannuksen. Evankeliumissa on lukuisia kertomuksia parannuksen teosta.

Me emme ole arvollisia saamaan omien ansioidemme avulla Pyhän Hengen armoa itsellemme mutta Jumalan armosta ja rakkaudesta se on mahdollista meille kaikille! Meidän kuitenkin pitää vastata tähän pyhään kutsuun aivan kuten vertauksessa Suurista pidoista. Lähdemmekö tulemaan häntä vastaan, teemmekö itsemme otolliseksi ottamaan vastaan tuota armo. Siis - tulemmeko me kirkkoon?