Seurakunnan valtuuston vaalit 2020 - ehdokkaat

Kouvolan vaalialue

Ehdokkaiden äänestysnumerot on arvottu vaalilautakunnan kokouksessa. Kouvolan vaalialueeseen kuuluu Kouvola ja Luumäki. Tältä alueelta valitaan kolme jäsentä tulevaan Kaakkois-Suomen seurakunnanvaltuustoon. 

Ehdokkaita on viisi ja voit äänestää kolmea ehdokasta, jos olet Kouvolan tai Luumäen kunnan alueella asuva 16 vuotta täyttänyt Haminan ortodoksisen seurakunnan jäsen. 

Kolme kysymystä vaaliehdokkaille:
1. Millä tavoin olet aktiivinen seurakunnassasi?
2. Mainitse kolme tärkeintä kehityskohdetta omassa seurakunnassasi.
3. Mitä osaamista tuot valtuustotyöskentelyyn?

NIINA RISTOLAINEN

nro 2
Sosiaalityöntekijä

Nykyinen valtuutettu (Toisin kuin Ortodoksiviestin viimeisimmässä numerossa on mainittu.)

1. Minulle ortodoksisuus on tärkeä asia. Paastoan ja vaalin traditioita. Kirkossa käyn liian vähän. Olen kaupunginvaltuutettu ja mukana useissa eri luottamustoimissa. Harrastan matkustelua lasten kanssa.

2. Lisää toimintaa ja tukea, lasten ja nuorten sekä perheiden tueksi. Jäsenhankinnan kehittämistä ja uusia ideoita. Ortodoksisuuden merkityksen sekä ymmärryksen vahvistaminen valtaväestölle.

3. Hyvät yhteistyöverkostot, sosiaalityön sekä sosiaalipolitiikan ammatillisen osaaminen. Uudenlaisia ideoita sekä vahva persoona puolesta puhumaan ortodoksisten perheiden ja seurakunnan puolesta.
 

DMYTRO LANG

Nro. 3

Raskaankaluston mekaanikko

Nykyinen valtuutettu 

1. Kirkolliskokouksen maalikkoedustaja, lukija, valtuuston jäsen, kiinteistölautakunnan jäsen.

 

2. Nuoriso, ei aktiiviset jäsenet, pyhäköt.

3. Omalla esimerkillä uskon näyttäväni muille nuorille, että he voivat tulla kirkkoon ja kirkkotyöhön.

MIKHAIL NEMILENTSEV
Nro. 4
Kauppatieteiden tohtori, Yliopettaja, Koulutusvastaava

Ei nykyinen valtuutettu 

 

1. Haminan seurakuntaneuvoston jäsen, Haminan seurakuntakuoron jäsen, toimin myöskin lukijana tarpeen mukaan.

 

2. Kansainvälisten ja maahanmuuttajataustaisten seurakuntalaisten tukeminen, seurakuntakuoron toiminnan jatkuva kehittyminen, seurakuntien välinen yhteistyö (uudet koulutus- ja kasvatushankkeet).

 

3. Olen suorittanut kansainväliset pedagogiset opinnot, saanut tohtoritutkinnot Suomessa ja Venäjällä, toiminut kansainvälisissä koulutushankkeissa. Olen lisäksi muusikko ensimmäiseltä koulutukseltani.

JOHANNA ANDERSSON
Nro. 5
Koulusihteeri
Ei nykyinen valtuutettu

 

1. Seurakunnan Ksenia-piiri on lähellä sydäntäni. Omaa kirkossäkäyntiäni pitää parantaa.
 

2. Tällä hetkellä tärkein asia on huolehtia kaikkien terveydestä ja hygieniasta korona-aikana. On tärkeää, ettei ketään unohdeta yksin. Toimitaan yhdessä vastuullisesti.
 

3. Olen helposti lähestyttävä, empaattinen ja luotettava. Pidän haasteista ja olen hyvä tarttumaan annettuihin tehtäviin.

TIINA TOIKKA
Nro. 6
Kirjanpitäjä
Ei nykyinen valtuutettu

 

1. Olen seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja ja tiistaiseuran puheenjohtaja, toinen Ksenia-piirin vetäjistä ja harrastan ikonimaalausta. Osallistun lähes aina kotikirkkoni jumalanpalveluksiin.

 

2. Diakoniatyö, seurakuntalaisten aktiivisuuden kasvattaminen ja talouden turvaaminen kestävälle pohjalle.

 

3. Olen toiminut taloushallinnon tehtävissä 30 vuotta, joten osaan hahmottaa kokonaisuuksia talousasioissa. Toimin aktiivisesti seurakunnassa ja tätä kautta seurakunnan toiminta on minulle tuttua
 

Haminan vaalialue

Ehdokkaiden äänestysnumerot on arvottu vaalilautakunnan kokouksessa. Haminan vaalialueeseen kuuluu Hamina, Virojoki, Miehikkälä. Tältä alueelta valitaan yksi jäsen tulevaan Kaakkois-Suomen seurakunnanvaltuustoon. 

Ehdokkaita on yksi ja voit äänestää yhtä ehdokasta, jos olet Haminan, Virolahden tai Miehikkälän kunnan alueella asuva 16 vuotta täyttänyt Haminan ortodoksisen seurakunnan jäsen. 

Kolme kysymystä vaaliehdokkaille:

1. Millä tavoin olet aktiivinen seurakunnassasi?

2. Mainitse kolme tärkeintä kehityskohdetta omassa seurakunnassasi.

3. Mitä osaamista tuot valtuustotyöskentelyyn?

KIMMO JAUHIAINEN
Nro. 2
Tulliylitarkastaja
nykyinen valtuutettu

 

1. Valtuustuuston jäsen, kiinteistölautakunnan jäsen

 

2. Kiinteistöjen ja erityisesti pyhäkköjen kunto ja kunnossapito. Lasten ja nuorten hyvinvointi seurakunnassa. Paikallisten seurakuntalaisten aktiivisuus ja kiinnostus omaa seurakuntaa kohtaan.

 

3. Pari aiempaa valtuustokautta hankittu kokemusta valtuustotyöskentelystä. Oikeudenmukaisuuden ja tavallisen seurakuntalaisen tarpeiden ymmärtämistä.
 

VIRASTO AVOINNA

Kouvolan toiminta-alueen toimisto on avoinna vain erikseen sovittavana aikana koronan takia.

Kouvolan toiminta-alueen pappi

Ville Kiiveri

040 962 0063

ville.kiiveri@ort.fi

Kanttori ja virastonhoitaja

Kari Päivinen

040 866 7686

kari.paivinen@ort.fi

Vahtimestari Jaana Juka

040 486 5550

jaana.juka@ort.fi 

YHTEYSTIEDOT

p. 040 704 7171

VARUSKUNTAKATU 14 

45100 KOUVOLA

hamina@ort.fi

 

Y-tunnus 0242498-2

VIRKATODISTUKSET

P. 040 358 3625

keskusrekisteri@ort.fi

Avoinna maanantaina, tiistaina, torstaina ja perjantaina klo  9-12

Tästä pääset Keskusrekisterin sivuille!