Seurakunnan valtuuston vaalit 2020 - ehdokkaat

Kouvolan vaalialue

Ehdokkaiden äänestysnumerot on arvottu vaalilautakunnan kokouksessa. Kouvolan vaalialueeseen kuuluu Kouvola ja Luumäki. Tältä alueelta valitaan kolme jäsentä tulevaan Kaakkois-Suomen seurakunnanvaltuustoon. 

Ehdokkaita on viisi ja voit äänestää kolmea ehdokasta, jos olet Kouvolan tai Luumäen kunnan alueella asuva 16 vuotta täyttänyt Haminan ortodoksisen seurakunnan jäsen. 

Kolme kysymystä vaaliehdokkaille:
1. Millä tavoin olet aktiivinen seurakunnassasi?
2. Mainitse kolme tärkeintä kehityskohdetta omassa seurakunnassasi.
3. Mitä osaamista tuot valtuustotyöskentelyyn?

Ristolainen Niina.jpeg

NIINA RISTOLAINEN

nro 2
Sosiaalityöntekijä

Nykyinen valtuutettu (Toisin kuin Ortodoksiviestin viimeisimmässä numerossa on mainittu.)

1. Minulle ortodoksisuus on tärkeä asia. Paastoan ja vaalin traditioita. Kirkossa käyn liian vähän. Olen kaupunginvaltuutettu ja mukana useissa eri luottamustoimissa. Harrastan matkustelua lasten kanssa.

2. Lisää toimintaa ja tukea, lasten ja nuorten sekä perheiden tueksi. Jäsenhankinnan kehittämistä ja uusia ideoita. Ortodoksisuuden merkityksen sekä ymmärryksen vahvistaminen valtaväestölle.

3. Hyvät yhteistyöverkostot, sosiaalityön sekä sosiaalipolitiikan ammatillisen osaaminen. Uudenlaisia ideoita sekä vahva persoona puolesta puhumaan ortodoksisten perheiden ja seurakunnan puolesta.
 

Lang Dmytro.JPG

DMYTRO LANG

Nro. 3

Raskaankaluston mekaanikko

Nykyinen valtuutettu 

1. Kirkolliskokouksen maalikkoedustaja, lukija, valtuuston jäsen, kiinteistölautakunnan jäsen.

 

2. Nuoriso, ei aktiiviset jäsenet, pyhäköt.

3. Omalla esimerkillä uskon näyttäväni muille nuorille, että he voivat tulla kirkkoon ja kirkkotyöhön.

Nemilentsev Mikhail.jpg

MIKHAIL NEMILENTSEV
Nro. 4
Kauppatieteiden tohtori, Yliopettaja, Koulutusvastaava

Ei nykyinen valtuutettu 

 

1. Haminan seurakuntaneuvoston jäsen, Haminan seurakuntakuoron jäsen, toimin myöskin lukijana tarpeen mukaan.

 

2. Kansainvälisten ja maahanmuuttajataustaisten seurakuntalaisten tukeminen, seurakuntakuoron toiminnan jatkuva kehittyminen, seurakuntien välinen yhteistyö (uudet koulutus- ja kasvatushankkeet).

 

3. Olen suorittanut kansainväliset pedagogiset opinnot, saanut tohtoritutkinnot Suomessa ja Venäjällä, toiminut kansainvälisissä koulutushankkeissa. Olen lisäksi muusikko ensimmäiseltä koulutukseltani.

Andersson Johanna.jpg

JOHANNA ANDERSSON
Nro. 5
Koulusihteeri
Ei nykyinen valtuutettu

 

1. Seurakunnan Ksenia-piiri on lähellä sydäntäni. Omaa kirkossäkäyntiäni pitää parantaa.
 

2. Tällä hetkellä tärkein asia on huolehtia kaikkien terveydestä ja hygieniasta korona-aikana. On tärkeää, ettei ketään unohdeta yksin. Toimitaan yhdessä vastuullisesti.
 

3. Olen helposti lähestyttävä, empaattinen ja luotettava. Pidän haasteista ja olen hyvä tarttumaan annettuihin tehtäviin.

Toikka Tiina.jpg

TIINA TOIKKA
Nro. 6
Kirjanpitäjä
Ei nykyinen valtuutettu

 

1. Olen seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja ja tiistaiseuran puheenjohtaja, toinen Ksenia-piirin vetäjistä ja harrastan ikonimaalausta. Osallistun lähes aina kotikirkkoni jumalanpalveluksiin.

 

2. Diakoniatyö, seurakuntalaisten aktiivisuuden kasvattaminen ja talouden turvaaminen kestävälle pohjalle.

 

3. Olen toiminut taloushallinnon tehtävissä 30 vuotta, joten osaan hahmottaa kokonaisuuksia talousasioissa. Toimin aktiivisesti seurakunnassa ja tätä kautta seurakunnan toiminta on minulle tuttua
 

Haminan vaalialue

Ehdokkaiden äänestysnumerot on arvottu vaalilautakunnan kokouksessa. Haminan vaalialueeseen kuuluu Hamina, Virojoki, Miehikkälä. Tältä alueelta valitaan yksi jäsen tulevaan Kaakkois-Suomen seurakunnanvaltuustoon. 

Ehdokkaita on yksi ja voit äänestää yhtä ehdokasta, jos olet Haminan, Virolahden tai Miehikkälän kunnan alueella asuva 16 vuotta täyttänyt Haminan ortodoksisen seurakunnan jäsen. 

Kolme kysymystä vaaliehdokkaille:

1. Millä tavoin olet aktiivinen seurakunnassasi?

2. Mainitse kolme tärkeintä kehityskohdetta omassa seurakunnassasi.

3. Mitä osaamista tuot valtuustotyöskentelyyn?

Jauhiainen Kimmo.jpg

KIMMO JAUHIAINEN
Nro. 2
Tulliylitarkastaja
nykyinen valtuutettu

 

1. Valtuustuuston jäsen, kiinteistölautakunnan jäsen

 

2. Kiinteistöjen ja erityisesti pyhäkköjen kunto ja kunnossapito. Lasten ja nuorten hyvinvointi seurakunnassa. Paikallisten seurakuntalaisten aktiivisuus ja kiinnostus omaa seurakuntaa kohtaan.

 

3. Pari aiempaa valtuustokautta hankittu kokemusta valtuustotyöskentelystä. Oikeudenmukaisuuden ja tavallisen seurakuntalaisen tarpeiden ymmärtämistä.