SEURAKUNNAN PÄÄTÖKSENTEKO

Seurakunnanvaltuusto käyttää seurakunnan päätösvaltaa. Seurakunnan hallintoa ja toimintaa hoitavat seurakunnanvaltuusto, seurakunnanneuvosto, lautakunnat, toimikunnat, kappelineuvosto sekä kirkkoherra ja seurakunnan muut työntekijät.

 

Seurakunnanneuvoston tehtävänä on edistää seurakunnan hengellistä elämää, vastata seurakunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä seurakunnanvaltuuston päätösten valmistelusta, laillisuuden valvonnasta ja täytäntöönpanosta. Seurakunnanneuvosto valvoo seurakunnan etua, edustaa seurakuntaa ja käyttää sen puhevaltaa, jollei tässä laissa tai kirkkojärjestyksessä toisin säädetä.

Jokaisen seurakunnan esimiehenä on kirkkoherra. Kirkkoherra johtaa seurakunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa tämän lain, kirkkojärjestyksen ja seurakunnan toimielinten päätösten mukaan. Kirkkoherra vastaa siitä, että pyhät toimitukset toimitetaan kirkon perinteen, kirkkojärjestyksen ja muiden kirkollisten sääntöjen mukaan. Kirkkoherran on huolehdittava seurakuntansa uskonnollisesta kasvattamisesta ja seurakuntansa jäsenten sielunhoidosta.

VALTUUSTO 2020

​Marja-Leena Jaakkonen (pj)

p. 040 7746 690 ml.jaakkonen@gmail.com
 

Niina Ristolainen (vpj)
p. 0400 744 273

niina.ristolainen@kouvola.fi

Kimmo Jauhiainen (2. vpj.)

p. 040 584 0282 kimmojauhiainen@msn.com

Kirkkoherra Ville Kiiveri

p. 040 962 0063

ville.kiiveri@ort.fi

Antti Halonen

p. 050 3484 480 antti.ilmari.halonen@gmail.com
 

Dmytro Lang

p. 040 4131 768

dimalang@gmail.com
 

Anna Syrjänen-Filppu

p. 044 2932 396

lianna.sf@gmail.com
 

Vladimir Seleznev
p. 044 050 1026

pandor87@hotmail.com

Minna-Liisa Riihelä
p. 040 552 2089

minnaliisariihela@gmail.com

 

Heikki Sivonen

p. 040 055 9571 heikki.sivonen@gmail.com
 

NEUVOSTO 2020

Ville Kiiveri (pj)

p. 040 962 0063

ville.kiiveri@ort.fi
 

Tiina Toikka (vpj.)

p. 040 580 0907

tiinatoikka63@gmail.com

Heikki Sivonen (2. vpj.)

p. 040 055 9571 heikki.sivonen@gmail.com

Kirsi Palve

p. 044 321 7695

glantzisk@gmail.com
 

Mihail Nemilentsev

mikhail.nemilentsev@gmail.com

p. 044 355 4854
 

Anja Sulku

anja.sulku@pp.inet.fi
p. 040 719 4147


Varajäsen Kimmo Jauhiainen

kimmojauhiainen@msn.com

p. 040 584 0282

VAALILAUTAKUNTA 2020

Ville Kiiveri (pj)

p. 040 962 0063

ville.kiiveri@ort.fi
 

Marja-Leena Jaakkonen (vpj.)

p. 040 7746 690 ml.jaakkonen@gmail.com

Ulla Sivonen

p. 040 554 8994

ulla.sivonen@pp2.inet.fi

Helena Rastas

p. 040 025 7378 helenarastas@hotmail.com

KIINTEISTÖLAUTAKUNTA

2020

Ulla Sivonen (pj.)

p. 040 554 8994

ulla.sivonen@pp2.inet.fi

Juha Pohjoisaho (vpj.)

040 518 8975

juha.pohjoisaho@gmail.com


Matti Filppu

p. 040 731 8689

matti.filppu@gmail.com
 

Dmytro Lang

p. 040 413 1768

dimalang@gmail.com
 

Kimmo Jauhiainen 

kimmojauhiainen@msn.com

p. 040 584 0282

Vladimir Seleznev

p. 044 0501 026

pandor87@hotmail.com

Sakari Tanttari

sakari.tanttari@saunalahti.fi

Kirkkoherra Ville Kiiveri

p. 040 962 0063

ville.kiiveri@ort.fi