KASTE - UUSI ELÄMÄ KRISTUKSESSA

Kaste merkitsee seurakunnan jäseneksi tulemista. Ortodoksisessa perinteessa lapselle annetaan nimi ennen kastetta joko kahdeksantena päivänä syntymästä tai sitten lyhyessä rukoushetkessä ennen kastetta. Kirkkomme perinteeseen kuuluu upotuskaste joka kuvaa uuden elämän syntymistä Kristuksessa. Heti kasteen jälkeen toimitetaan mirhallavoitelun sakramentti, jota luterilaisessa kirkossa kutsutaan konfirmaatioksi. Tämän jälkeen lapsi on täysivaltainen seurakunnan jäsen ja voi osallistua ehtoolliselle.  

 


Käytännön asioita

 

KUN perheeseen syntyy lapsi, ota yhteyttä seurakuntaan kastepäivän sopimiseksi. Lapsi on kastettava kahden kuukauden kuluessa syntymästä ja jos tämä aika ylittyy vanhempien on itse rekisteröitävä lapsi Väestötietojärjestelmään. Lapsi voidaan kastaa ja ottaa kirkon jäseneksi myös tämän jälkeen.

 

VANHEMMAT sopivat yhdessä siitä mihin kirkkoon lapsi kastetaan. Seurakuntamme ottaa iloiten vastaan jokaisen uuden jäsenen ja tämän vuoksi olemme lahjoittaneet jokaiselle kastetulle pienen lahjan. Koska kaste merkitsee seruakunnan jäseneksi ottamista, se toimitetaan aina kirkossa. Vaasan aluella kirkkoja on Haminassa, Kouvolassa ja Myllykoskella. Vain poikkeustapauksissa kaste voidaan suorittaa kotona. Jotta lapsi voidaan kastaa ortodoksisen kirkon jäseneksi on toisen vanhemmista oltava ortodoksisen kirkon jäsen. 

 

KASTETTA varten lapsella tulee olla ortodoksiseen kirkkoon kuuluva kummi, joka antaa kastettavan puolesta kastelupaukset ja lukee uskontunnustuksen. Seurakunta voi tarvittaessa auttaa kummin löytämisessä jos lähisukulaisissa ei ole ortodokseja. Tämän sylikummin lisäksi mukana voi olla myös muita kummeja, jotka kuuluvat kristilliseen kirkkoon. 

 

TAVALLISESTI kaste toimitetaan lauantaina tai sunnuntaina, mutta voimme sopia myös muista viikonpäivistä. 

 

PAPILTA voi kysyä lisää itse kasteen toimittamisesta ja sopia kaikesta kasteeseen liittyvästä.

Lapsen tietojen lomake!
 

Muista ottaa kasteeseen mukaan postissa tullut Lapsen tietojen lomake. Ennen kastetta vanhemmat tarkastavat tästä lomakkeesta omat tietonsa sekä täyttävät lasta ja kummeja koskevat tiedot. Kasteen jälkeen pappi täyttää lomakkeen omalta osaltaan ja allekirjoittaa sen. Seurakunta toimittaa paikalliseen maistraattiin.