Ortodoksinen avioliittoon vihkiminen

Ortodoksinen kirkko opettaa että avioliitto on sakramentti. Kyse ei ole vain miehen ja naisen välisestä juridisesta suhteesta vaan pyhästä salaisuudesta. Sen vuoksi apostoli Paavali vertaa miehen ja naisen suhdetta avioliitossa Kristuksen ja seurakunnan suhteeseen. Kristus on Ylkä ja kirkko on hänen morsiamensa. Ortodoksisen kirkon toimittama avioliiton sakramentti on sisällöltään hyvin rikas ja siinä monia vanhoja historiallisia kerrostumia.  

Käytännön toimet

KUN olette aikeissa solmia avioliittoa kirkossamme ottakaa yhteyttä pappiin tai tulkaa käymään seurakunnan virastolla, jonka yhteydessä voidaan sopia vihkimisen ajankohta ja varata kirkko. Ennen vihkitoimitusta on selvitettävä esteet vihkimiselle eli tehtävä avioliiton esteiden tutkinta. Tämän tavallisesti tekee paikallinen maistraatti ja kun tutkinta on tehty, todistus toimitetaan seurakunnan virastoon ennen vihkimistä. 

 

KIRKOLLISTA vihkimistä ei voida toimittaa, jos toinen puolisoista ei ole kristillisen – esimerkiksi evankelisluterilaisen tai katolisen – kirkon jäsen. Jos puolestaan molemmat puolisot ovat ortodokseja, avioliittoon voidaan parin niin toivoessa vihkiä kirkon vanhan tavan mukaisesti liturgian yhteydessä. Häitä suunnitellessa on hyvä muistaa, että ortodoksisessa kirkossa ei vihitä avioliittoon tiettyjen paasto- ja juhlakausien aikana. Nämä ajat löytyvät kirkkokalenterista.


Avioliittoon vihkiminen

KUN olette aikeissa solmia avioliittoa kirkossamme ottakaa yhteyttä pappiin tai tulkaa käymään seurakunnan virastolla, jonka yhteydessä voidaan sopia vihkimisen ajankohta ja varata kirkko. Ennen vihkitoimitusta on selvitettävä esteet vihkimiselle eli tehtävä avioliiton esteiden tutkinta. Tämän tavallisesti tekee paikallinen maistraatti ja kun tutkinta on tehty, todistus toimitetaan seurakunnan virastoon ennen vihkimistä. 

 

KIRKOLLISTA vihkimistä ei voida toimittaa, jos toinen puolisoista ei ole kristillisen – esimerkiksi evankelisluterilaisen tai katolisen – kirkon jäsen. Jos puolestaan molemmat puolisot ovat ortodokseja, avioliittoon voidaan parin niin toivoessa vihkiä kirkon vanhan tavan mukaisesti liturgian yhteydessä. Häitä suunnitellessa on hyvä muistaa, että ortodoksisessa kirkossa ei vihitä avioliittoon tiettyjen paasto- ja juhlakausien aikana. Nämä ajat löytyvät kirkkokalenterista.

 

VARSINAINEN vihkitoimitus yleensä toimitetaan lauantaina ja kestää noin 40 minuuttia. Seurakunta seisoo vihkitoimituksen ajan mutta kirkon seinustalla on penkkejä jos juhlaväki haluaa hetken lepuuttaa jalkojaan. Ennen avioliittoon vihkimistä tuleva aviopari kihlataan kirkon takaosassa ellei tätä ole jo toimitettu aiuemmin kirkossa. Pappi kihlaa avioparin sormuksilla, jotka tuleva aviopari on toimittanut papille ennen vihkimistä. Kihlaamista seuraa rukouksia avioparin yhteiselämän ja perheen lisääntymisen puolesta. Kihlauksen jälkeen siirrytän keskelle kirkkoa toimittamaan varsinaista vihkimistä.  Toimitus alkaa avioparille esitettävällä kysymyksellä:

Pappi: Onko sinulla NN hyvä ja vapaa tahto ja vakava mieli ottaa aviovaimoksesi tämä NN, jonka näet tässä vierelläsi?
Sulhanen: On, arvoisa isä. 
Pappi: Onko sinulla NN hyvä ja vapaa tahto ja vakava mieli ottaa aviomieheksesi tämä NN, jonka näet tässä vierelläsi?
Morsian:  On, arvoisa isä. 

KUN aviopari on vastannut tähän myönteisesti, aloitetaan varsinainen vihkiminen. 

RUKOUSTEN jälkeen pappi siunaa yljän kruunulla ja ojentaa sen kruununkantajalle. Samoin pappi siunaa myös morsiamen ja ojentaa kruunun hänen takanaan seisovalle kruununkantajalle. Kruunaamisella on selkeä tarkoitus vihkitoimituksessa. Kruunut kuvaavat avioparia oman perheensä hallitsijoina, joilla on suuri vastuu perheestään. Samaan aikaan kruunut kuvaavat myös marttyyrien kruunuja: heidän on varauduttava kärsimään toistensa puolesta  samalla tavoin kuin myös Kristus kärsi kirkkonsa puolesta. Avioparin on oltava uskollisia toisilleen koska muuten heidän valtakuntansa hajoaa. 

TÄMÄN jälkeen luetaan epistola, jossa apostoli Paavali vertaa avioliittoa Kristuksen liittoon seurakuntansa kanssa. Apostoli kehottaa vaimoja olemaan kuuliaisia miehilleen mutta edellyttää että miehet ovat valmiita uhraamaan henknsä vaimonsa puolesta aivan samoin kuin Kristuskin teki seurakuntansa puolesta. Epistolan jälkeen luetaan evankeliumi jossa kuulemme tarinan Kaanaan häistä, joissa Kristus muuttaa veden viiniksi. Samalla tavalla myös jumalalisen rakkauden tulisi muuttaa meidän elämämme tavallisesta vedestä viiniksi. 

 

AVIOLIITTO on kaiken jakamista toisen ihmisen kanssa. Evankeliumin jälkeen avioparille tuodaan malja, josta molemmat juovat kolmesti. Yhteisen maljan jälkeen pappi kuljettaa avioparin kolmesti kirkon keskelle asetetun analogin ympäri. Aviopari ei kulje tätä avioliiton tietä kahdestaan vaan tämän pyhän sakramentin kautta Kristus on näkymättömällä tavalla heidän elämässään. Tämän myötä aviopari astuu uuteen elämään ja sitoutuvat toisiinsa ikuisesti. 

 

Lisätietoja
isä Ville Kiiveri
p. 040 962 0063 
ville.kiiveri@ort.fi

Ortodoksiset vihkikruunut