pentecost.jpg

MYLLYKOSKEN rukoushuone

Helluntai

la 30.5. klo 17 vigilia

su 31.5. klo 10 liturgia ja helluntain polvirukoukset

Tämä Helluntain liturgia toimitetaan ulkona, tsasounan pihalla. Kokoontumissäännösten vuoksi (max 50 hlöä) liturgiaan on ilmoittauduttava etukäteen sähköpostitse, whatsappin kautta tai tekstiviestillä: ville.kiiveri@ort.fi / 040 962 0063

KOUVOLAN pyhän Ristin kirkko

Kaikkien pyhien sunnuntai

la 6.6. klo 17 vigilia

su 7.6. klo 10 liturgia

HAMINAN Pietarin ja Paavalin kirkko

la 13.6 klo 17 vigilia
su 14.6 klo 10 liturgia

VIIKON HENGELLINEN HELMI

Hyvä lapseni, Kaikessahyvä Jumalamme ei tee mitään, joka ei olisi hyödyksi sielullemme. Olipa kyseessä sairaus tai kiusaus, tai mikä tahansa, jonka Hän anna tapahtua sielullemme, Hän tekee sen meidän hyödyksemme. Monta kertaa me marisemme, olemme tuohtuneita, ja teemme monia pahoja asioita. Suuresta rakkaudestaan, Hänellä on mielessään se mikä on parasta sielulle. Hän tietää, että olemme tällä vain valiaikaisesti ja pian kaikki päättyy. Kun tämä evakkomatkalmme lopulta päättyy ja sielumme todelliset silmämme aukeavat, silloin me tulemme kiitollisina kiittämään häntä kaikesta.

 

Pyhä Johannes Hesykasti

UUTISIA JA TAPAHTUMIA

Diakoniatyö koronaepidemian aikana

Seurakunta auttaa nyt koronaepidemian aikana seurakunnan jäseniä monissa käytännön asioissa, kuten kauppa- ja muissa asioinnissa. Voit myös hakea tarpeen vaatiessa diakonia-apua seurakunnalta. Tietenkin tarjoamme myös juttuseuraa. 

Voit myös jättää esirukouspyyntöjä mm. isä Villelle ja isä Jukalle joko sähköpostitse tai tekstiviestillä. Isä Jukan tavoittaa numerosta 0400 958 760 tai sähköpostitse jukka.jauhiainen@ort.fi. 

Seurakuntaan voit olla yhteydessä puhelimitse (040 704 7171) ja sähköpostitse tai Tiistaiseuralta klo 16 jälkeen (040 5800 907). 

Autamme mielellämme, joten ota rohkeasti yhteyttä!  

Seurakunnan virasto 040 704 7171 / hamina@ort.fi
isä Ville Kiiveri 040 962 0063 / ville.kiiveri@ort.fi

Vaalikuulutus

Suomen ortodoksisen kirkon kirkollishallitus on istunnossaan 8.10.2019 vahvistanut Haminan, Kotkan ja Lappeenrannan yhdistymissopimuksen. Sopimuksen mukaisesti uusi Kaakkois-Suomen ortodoksinen seurakunta aloittaa toimintansa 1.1.2021.

 

Hiippakunnan piispa voi määrätä toimitettavaksi uuden vaalin myös seurakuntajaon olennaisen muutoksen johdosta. jos seurakuntajaon muutos sitä vaatii, piispa voi määrätä vaalin toimitettavaksi uutta seurakuntajakoa noudattaen ennen seurakuntajaon muutoksen voimaan tuloa. 

Piispa määrää tarvittaessa ylimääräistä vaalia varten 54 §:n 2momentin mukaan vaalialueet

Ylimääräisessä vaalissa valittujen jäsenten toimikausi kestää kulumassa olevan vaalikauden loppuun  (Laki ortodoksisesta kirkosta 55 § momentit 2,3,4)

Hiippakunnan piispana määrään uudet seurakuntavaltuuston vaalit toimitettavaksi uuden seurakuntajaon mukaisesti. 

 

Esitän vaalilautakunnille, että vaalit toimitetaan samalla aikataululla kuten tavalliset valtuuston vaalit (vrt. KJ 82 §). Näin ollen vaalit alkaisivat sunnuntaina 01.11.2020. 

 

Uuden seurakunnan yhteenlaskettu väkiluku on 4087 henkilöä (31.12.2019). Ortodoksisen kirkkojärjestyksen mukaisesti uuteen valtuustoon valitaan yhteensä 15 jäsentä (KJ 81§ mom. 1). 

 

Vuoden 2021 alusta aloittava Kaakkois-Suomen ortodoksinen seurakunta jaetaan kuuteen vaalialueeseen seuraavalla paikkajaolla:
1. Lappeenrannan vaalialue (Lappeenranta, Lemi, Savitaipale, Taipalsaari): 5     valtuustopaikkaa 
2. Imatran vaalialue (Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala): 2 valtuustopaikkaa
3. Kouvolan vaalialue (Kouvola, Luumäki): 3 valtuustopaikkaa
4. Haminan vaalialue (Hamina, Miehikkälä, Virolahti): 1 valtuustopaikkaa
5. Kotkan vaalialue (Kotka): 3 valtuustopaikkaa
6. Loviisan vaalialue (Loviisa, Lapinjärvi, Myrskylä, Pyhtää): 1 valtuustopaikkaa

 

Uuden valtuuston toimikausi on 1.1.2021-31.12.2023.

 

HIIPPAKUNNAN PIISPA

Arkkipiispa Leo 

Arkkipiispa Leon paimenkirje Helsingin hiippakunnan seurakunnille 13.5.2020

Kristus nousi kuolleista!

 

Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen alusta saakka kirkkomme on kiinnittänyt erityistä huomiota siihen, ettemme omilla valinnoillamme tartuta lähimmäisiämme, sillä lähimmäistemme terveydestä huolehtiminen on kristillistä lähimmäisenrakkautta.

 

Helsingin hiippakunnassa toimimme näin myös jatkossa. Siksi pidämme edelleen voimassa valtaosan kirkossamme tälläkin hetkellä voimassa olevista tartuntavaaraa ehkäisevistä rajoituksista ja varotoimista.

 

Esipaimenena jaan seurakuntalaistemme ahdistuksen ja surun siitä, ettemme voi vieläkään kokoontua vapaasti yhteen pyhäköissämme. Olemme osaltamme todistaneet, kuinka pakotettu toisistamme eristäytyminen on vaikuttanut ihmissuhteisiimme merkittävällä tavalla myös negatiivisesti. Tiedämme, että monet odottavat malttamattomina yhteiskuntamme palveluiden vaiheittaista avautumista ja seurakuntaelämän asteittaista palautumista normaaliksi.

Kesäkuun alussa näin tapahtuukin. Hiippakuntamme seurakunnilla on 1.6. alkaen mahdollisuus harkiten toteuttaa tapaamisia, kunhan riittävistä turvaväleistä ja muista varotoimista huolehditaan.

 

Pyhäköissä toimitettavat jumalanpalvelukset toimitetaan kuitenkin edelleen ilman kirkkokansaa. Tämä linjaus perustuu siihen, että maassamme on vain muutamia kirkkorakennuksia, joihin voisi turvavälit huomioiden kokoontua kymmeniä ihmisiä. Pyhäkkökohtaisten tai alueellisten erivapauksien myöntäminen käsillä olevassa tilanteessa toisi puolestaan mukanaan omat haasteensa ja riskinsä, joiden minimoimiseksi olemme kirkkona tehneet valtavasti työtä ja joiden kitkemiseen olemme vastedeskin sitoutuneet. Anomme Jumalaa antamaan sekä kirkkomme työntekijöille että kirkon jäsenistölle pitkämielisyyttä ja Herramme huolenpitoa kestämään kärsivällisesti vallitsevaa tilannetta.

 

Elämä yllättää – paitsi kaikella sillä vaikealla, mitä se odottamatta tuo tullessaan, mutta myös sillä, että meitä kannetaan ja suojellaan vaikeiden ja kipeiden vaiheiden läpi. Elämä yllättää myös sillä, että päällepäin pieninkin, hapuileva ja koettelemattomalta vaikuttava usko todella kantaa, toimii ja vaikuttaa ahtaassakin paikassa. Luottamus Jumalan hyvyyteen ja rakkauteen kasvaa ja vahvistuu meissä ehkä juuri elämän tummissa ja syvissä vaiheissa, joita emme itse valitsisi saatikka vastaanottaisi, mikäli meidän suostumustamme kysyttäisiin.

 

Uskomme vakaasti, että Vapahtajamme ei salli meidän kohdata koettelemuksia turhaan: Hän ei tee virheitä ottaessaan ja antaessaan. Lopulta kutakin meistä valmistetaan johonkin sellaiseen, minkä yksin Jumala tietää. Tällä kuuliaisuuden ja suostumisen sävyttämällä Jumalansynnyttäjän Neitseen Marian osan tiellä myös pysymme varjeluksen alla.

 

Kristuksessa rakkaat isät, veljet ja sisaret! Helsingin hiippakunnan seurakunnille on nyt eteemme avautuneessa tilanteessa annettu luovan ja uutta etsivän toimijan osa. Jokaisessa seurakunnassa on viimeistään nyt järjestettävä seurakuntalaisille mahdollisuus osallistua Herran Pyhään Ehtoolliseen niillä järjestelyillä, joita monissa seurakunnissamme onkin jo toteutettu. Seurakuntien on eri tavoin huolehdittava myös siitä, että tieto tästä mahdollisuudesta tavoittaa kaikki seurakuntalaiset.

 

Lisäksi rohkaisemme seurakuntia hyödyntämään toiminnassaan ulkotilojen käyttöä jumalanpalvelusten toimittamiseen kokoontumisrajoitusten puitteissa, etsimään paikallistasolla yhteistyökumppaneita diakoniatyön tehostamiseen, järjestämään pienryhmätapaamisia avarissa tiloissa tai ulkosalla, organisoimaan kristinoppileiritapaamisia verkossa ja pienryhmissä, järjestämään oivaltavia tähän tilanteeseen sopivia praasniekkoja sekä suunnittelemaan jo ennalta sitä, kuinka seurakunnassa varaudutaan pyhäköiden avaamiseen viranomaisohjeita noudattaen.

 

Hiippakuntamme koronatiimi valmistelee parhaillaan seurakuntiin lähetettävää ohjeistusta. Olen itsekin mielelläni tukemassa seurakuntia pohtimalla, kuinka voimme parhaiten palvella jäsenistöämme tämän erikoisen periodin aikana.

 

Ei keskitytä siihen, mikä ei ole mahdollista, vaan siihen, mikä on. Tarvitsemme tässä työssä ennen kaikkea sydämen hiljaisuutta, luottamusta, lujuutta ja nöyryyttä elämän edessä.

 

Jatkakaamme toistemme puolesta rukoilemista. Muistakaa minuakin esirukouksissanne.

 

+ Leo                  
Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa

Kuulutus: Seurakunnanvaltuuston kokous pe 29.5.2020

Seurakunnanvaltuuston kokous ensimmäinen sääntömääräinen kokous pidetään perjantaina 29.5. klo 17. Vuoden ensimmäisessä sääntömääräisessä kokouksessa seurakunnanvaltuuston on päätettävä vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä (KJ 89§). 

Seurakunnanneuvoston on laadittava seurakunnanvaltuustolle tilinpäätös seurakunnan talouden hoidosta kunkin kalenterivuoden päätyttyä viimeistään maaliskuun 31 päivänä. (KJ 114§). 

Tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä päättää seurakunnanvaltuusto. (KJ 114§). Lisäksi kokouksessa käsitellään vuoden 2019 tilinylitykset. 

Marja-Leena Jaakkonen, valtuuston puheenjohtaja

Seurakunnan blogissa ajatuksia koronapandemiasta

Seurakunnan blogissa aiheena Halvaantuneen sunnuntain evankeliumi jossa Jeesus parantuu halvaantuneen Betesdan altaalla ja miten tämä tapahtu suhteutuu nykyiseen koronapandemiaan. 


Monesti me haluamme luoda merkityksiä omaan elämämme, toteuttaa kaikki suunnitelmamme ja rakentaa jotain. Meillä on tahto ja haluamme toteuttaa ne asiat, joita haluamme.

Seurakunta sai Facebook-sivut

Seurakunta on saanut Facebook-sivut lauantaina. Sivuja on tarkoitus käyttää erityisesti jumalanpalvelusten lähettämiseen livenä. Palvelusten streemaus on ollut haasteellista puuttuvan välineistön takia. Toivotaan että ongelmat ovat nyt jääneet taakse ja halukkaat voivat osallistua etänä jumalanpalveluksiin! 

1 / 3

Please reload

KIRKON PYHÄT TOIMITUKSET
KASTE

Kasteesta alkaa elämä seurakunnan jäsenenä ja sen kautta meistä tulee täysivaltaisia ortodoksisen kirkon jäseniä. 

HAUTAUS

Kirkon hautaustoimitusta on monesti kuvattu hyvin kauniiksi ja koskettavaksi. Siunaus toimitetaan kaikille ortodoksiseen kirkkoon kuuluville. 

KIRKKOON LIITTYMINEN

Seurakunta järjestää tänä keväänä katekumeenikurssin jokaiselle ortodoksisesta kirkosta kiinnostuneelle. Tervetuloa!

Seurakunta Instagramissa

VIRASTO AVOINNA

Kirkkoherran virasto on suljettu toistaiseksi koronavirusepidemian vuoksi. Seurakunnan työntekijät tekevät etätyötä ja ovat tavoitettavissa puhelimitse ja sähköpostitse.

Kirkkoherra Ville Kiiveri

040 962 0063

ville.kiiveri@ort.fi

Kanttori ja virastonhoitaja Kari Päivinen

040 866 7686

kari.paivinen@ort.fi

Vahtimestari Jaana Juka

040 486 5550

jaana.juka@ort.fi 

YHTEYSTIEDOT

p. 040 704 7171

VARUSKUNTAKATU 14 

45100 KOUVOLA

hamina@ort.fi

 

Y-tunnus 0242498-2

VIRKATODISTUKSET

P. 040 358 3625

keskusrekisteri@ort.fi

Avoinna maanantaina, tiistaina, torstaina ja perjantaina klo  9-12

Tästä pääset Keskusrekisterin sivuille!

LIITY POSTITUSLISTALLE

perjantaisin sähköpostiin tuleva uutiskirje mm. tulevista palveluksista